Výuka hry na klavír

 

Probuďme v dětech hudební vnímavost!

Předškolní věk je obdobím zvídavosti a touhy po hudebních činnostech, a proto jsme pro děti připravili aktivitu z hudební oblasti – klavírní školičku. Krůček po krůčku dětem přiblížíme hudební vnímání a základní instrumentální dovednost hry na klavír. Formou hravých činností budeme v dětech navozovat sluchovou a rytmickou představivost, rozvíjet hudební paměť i tvořivost a probouzet hudební cítění.

KDY A KDE BUDE AKTIVITA PROBÍHAT?

  • Kurz bude probíhat v 10 individuálních lekcích v učebnách mateřské školy vždy 1x týdně.

Vedoucí kurzu: Bc. Zuzana Košťáková