Výuka angličtiny pro děti

 

Angličtina už ve školce?

Stále více rodičů se ptá, zda má výuka angličtiny u předškolních dětí nějaký smysl. Žádný výzkum nenaznačuje, že by výuka angličtiny ve školkách měla nějaký negativní dopad na rozvoj dítěte – spíše je vnímána opačně. Děti v tomto věku by se měly s cizím jazykem seznamovat hned z několika důvodů:

  • je to ideální doba pro první kontakt s cizím jazykem zejména proto, že se děti snadno učí a poznávání je baví
  • ulehčí to výuku AJ na základní škole
  • děti si výukou angličtiny trénují paměť, myšlení a pozornost
  • rozvíjejí se tak komunikační kompetence dítěte a formuje se jeho vyjadřování
  • výuka angličtiny také napomáhá rozvíjet osobnost

Tak neváhejte a pusťte se do toho!


Kdy a kde bude aktivita probíhat?

  • Výuka angličtiny bude probíhat nejen v učebnách mateřské školy, ale také venku a v přírodě!
  • Angličtina pro děti bude probíhat v dopoledních hodinách v souladu se školním vzdělávacím programem.
  • Ve školce nabízíme 2 úrovně výuky podle schopností dětí – skupinovou (max 10 dětí ve skupině) a individuální (max 2 děti ve skupině).

Vedoucí kurzu: Bc. Iveta Dittrichová