Badatel – objevujeme svět!

Chceš se stát cestovatele a vynálezcem? Prozkoumávat celý svět?
Na kroužku “Badatel” se děti stanou dobrodruhy. Budeme cestovat a poznávat nové země, světadíly a nejrůznější končiny.S příchodem jara se z nás stanou vynálezci, budeme experimentovat a dělat nejrůznější zajímavé pokusy – děti máte se na co těšit!


Kdy  a kde bude aktivita probíhat?


  • Bádat, zkoumat, pozorovat, experimentovat budeme vždy každou středu od 14 hodin
  • Aktivita bude probíhat v přírodě na procházkách a v zimním období budou děti bádat v učebnách.

Vedoucí kurzu: Míša Kašparová