Veselé pískání

Veselé pískání – zdravé dýchání!

V kurzu flétniček se děti seznámí se základy hry na tento hudební nástroj, ale také se při hře na flétničku naučí správně a zdravě dýchat.Kurz bude zaměřen jak na dechová cvičení, tak na cviky, kterými děti budou trénovat rytmus a zlepšovat ho. Děti se seznámí se základními tóny, aby si dokázaly zahrát pro potěšení.

KDY A KDE BUDE AKTIVITA PROBÍHAT?

  • Kurz veselého pískání bude probíhat 1x týdně v učebnách mateřské školy MiniSvět

Vedoucí kurzu: Iveta Dittrichová