Inkluze v mateřské škole

Mateřská školka MiniSvět funguje jako inkluzivní škola, kde jsou při práci a výchově dětí využívány metody a formy práce, které podporují výchovu dětí se specifickými potřebami jakými jsou např:inkluze v materske skole

 • Nerovnoměrný psychomotorický vývoj
 • Řečové obtíže
 • Nepřiměřené citové reakce
 • Hyperaktivní nebo hypoaktivní chování
 • Problémy v oblasti sociálních dovedností
 • Dítě selhává v běžné státní mateřské škole
 • Zdravotní oslabení či jiné individuální zvláštnosti (např. stravování apod…)

Součástí mateřské školy je při inkluzivním vzdělávání také speciální pedagog, školní logopedka a dětská lékařka. Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou.


Jak inkluzivní vzdělávání v mateřské škole MiniSvět probíhá?

 • Všemu předchází setkání s rodiči a pečlivá analýza všech vyšetření, podnětů od rodičů, návrhů specialistů a odborníků.
 • Stanovení inkluzivního týmu (koordinátor inkluze, třídní učitelka, asistentka pedagoga, speciální pedagog, školní logoped, dětská lékařka, rodiče).
 • Nastavení individuálního studijního plánu, stanovení cílů a optimálních postupů.
 • Pravidelná komunikace s rodiči, osobní jednání a výměna podnětů nejen ze školky, ale také zahrnutí podnětů z domova, shrnutí pokroku a úspěchů.
 • Komunikace s odborníky, začlenění jejich návrhů a doporučení do individuální plánu.
 • Pravidelné hodnocení výsledků inkluzivního vzdělávání ve školce s rodiči, odborníky a specialisty.