Ze života školky

Startuje program Maxík

Datum / čas
Pondělí 15. Leden | 0:00


Jedná se o propracovaný stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. V mateřské školce MiniSvět nabízíme tento program jako nadstavbový na projekt Školáček. Program je koncipován tak, aby byla u dětí rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Vše je vzájemně provázáno  a  je dodržena vhodná posloupnost s ohledem na individualitu dítěte.

Program  povede Mgr. Iveta Hronková , která je odborně proškolená pro vedení programu Maxík.  Lekce budou probíhat pravidelně 1x týdně a je zde kladen velký důraz na spolupráci s rodiči a přípravu a práci doma (pravidelné konzultace s rodiči).