Ze života školky

Logopedická depistáž s Mgr. Ivetou Hronkovou v průběhu celého měsíce září

Datum / čas
Pondělí 7. Září - Středa 30. Září | 0:00


Odpovídá řeč a výslovnost věku dítěte? Umí správně všechny hlásky? To zjistí naše logopedka Iveta, s dětmi bude pracovat individuálně formou jednoduchých úkolů a her. Výsledek depistáže bude konzultován s rodiči, podle rozsahu a typu poruchy pak dojde k doporučení a zajištění vhodné pravidelné logopedické péče.