Školáček – předškolní příprava

 

Co je Školáček?

Jedná se o speciálně připravený program budoucích prvňáčků zaměřený na zdokonalování schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání v 1.ročníku základní školy.

Kdy a kde bude Školáček probíhat?

  • Předškoláčci jsou rozděleni do skupin a pracují v lekcích, které probíhají v ranních hodinách vždy od pondělí do čtvrtka od 8.00 hodin v učebnách mateřské školy.
  • Rodiče budou pravidelně dostávat hodnocení o pokrocích dětí na měsíční úrovni.
  • Během celého projektu jsou dětem vedena portfolia, která slouží k zakládání pracovních listů, grafomotorických cvičení a k předávání průběžných informací rodičům.
  • Na konci školního roku obdrží rodiče výstupní hodnocení včetně dalších doporučení a celé portfolio s pracemi dětí.

Vedoucí kurzu: Mgr.Iveta Hronková, speciální pedagog a školní logoped

Navazující kurzy:

Předškolní příprava “Školáček” je účtován nad rámec školného.