Program MAXÍK – stimulační program pro předškoláky

Jedná se o propracovaný stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. V mateřské školce MiniSvět nabízíme tento program jako nadstavbový na projekt Školáček.


Pro koho je MAXÍK určen?

  • Program je určen pro děti od 5 roků, které se připravují na vstup do školy (předškoláčci)
  • Vhodné pro děti s odloženou školní docházkou, a také malé školáky, kterým dělá psaní, čtení a počítání potíže

Jak MAXÍK probíhá?

  • Program je koncipován tak,aby byla u dětí rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Vše je vzájemně provázáno  a v kurzu je dodržena vhodná posloupnost s ohledem na individualitu dítěte.
  • Kurz je veden odborníkem – Speciálním pedagogem proškolených v kurzu MAXÍK
  • Kurz probíhá pravidelně 1x týdně a je zde kladen velký důraz na spolupráci s rodiči a přípravu a práci doma (pravidelné konzultace s rodiči)

Vedoucí kurzu: Mgr. Iveta Hronková, speciální pedagog a školní logoped v mateřské školce MiniSvět


Navazující kurzy: