Program Plus

Program na měsíc březen

Angličtinablue-icon_angličtina

 • Weathers (počasí)
 • Fráze: Whats the weather like? Its sunny, windy, …
 • Slovní zásoba
 • Pracovní listy
 • Sing a song: Hello Mr Sun.

Sportovky

blue-icon_sportování

 • Cvičení se sportovním náčiním
 • Stopery
 • Švihadla
 • Lana
 • Kroužky

Výtvarná a keramická dílna

 • Tvorba velikonočních dekorací
 • Práce se skořápkami a stuhami
 • Použití druhotných surovin (papírové ruličky, krabičky, víčka,…)
 • Práce s různými druhy papírů (hedvábný, vlnitý, krepový,…)