Program Plus

Program na měsíc září

Angličtinablue-icon_angličtina

 • Barvy (colors)
 • Děti si zvykají na nový jazyk
 • Učí se rozumět pokynům
 • Píseň „Hello, hello its time to play“
 • Píseň „Make a circle“
 • Píseň „Good bye, good bye its time to go“

Sportovky

blue-icon_sportování

 • Seznámení se sportovním nářadím a náčiním
 • Seznámení s pravidly v tělocvičně
 • Poučení o bezpečnosti
 • Pohybové hry na rozvoj vztahů a spolupráce s novými kamarády
 • Horolezecká stěna

Výtvarná a keramická dílna

 • Společné a skupinové  práce dětí
 • Koláž
 • Zásady práce s temperovou barvou