Program Plus

Program na měsíc leden:

Angličtinablue-icon_angličtina

 • Hračky (Toys)
 • Slovní zásoba – hračky
 • Píseň “Clean up, clean up”
 • Pracovní listy – My best toys

Sportovky

blue-icon_sportování

 • Nácvik průpravných cviků na kotoul vpřed i vzad
 • Kotoul vpřed
 • Skoky na trampolíně

Výtvarná a keramická dílnablue-icon_výtvarka

 • Práce s inkoustem a zmizíkem
 • Koláž
 • Kombinace technik – voskovka + vodové barvy
 • Keramika – tvorba z volné ruky