Program Plus

Program na měsíc září:

Angličtinablue-icon_angličtina

 • Barvy (colors)
 • Děti si zvykají na nový jazyk, učí se rozumět pokynům
 • Píseň “Hello, hello its time to play”
 • Píseň “Good bye, good bye its time to go”

Sportovky

blue-icon_sportování

 • Seznámení se sportovním nářadím a náčiním
 • Seznámení s pravidly v tělocvičně, poučení o bezpečnosti
 • Pohybové hry na rozvoj vztahů a spolupráce s novými kamarády
 • Horolezecká stěna

 


Výtvarná a keramická dílnablue-icon_výtvarka

 • Společné a skupinové práce dětí
 • Koláž
 • Zásady práce s temperovou barvou