Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy MiniSvět probíhá v průběhu celého školního roku do naplnění kapacity. Přijímáme děti od 2 do 6 let.
Máte-li zájem o zápis Vašeho dítěte do mateřské školy MiniSvět, kontaktujte nás, prosím, na telefonu: 602 348 255 nebo e-mailem: info@minisvetskolka.cz.

Společně si domluvíme prohlídku mateřské školy, seznámíme Vás s pedagogickým sborem, představíme Vám školní vzdělávací program a společně nastavíme docházku, aktivity a kroužky na míru Vašich dětí a dle Vašich přání a požadavků.


Ochrana osobních údajů a dat v MŠ MiniSvět – GDPR
Mateřská škola MiniSvět Mrač je správce osobních údajů a dat, které v souladu se svou činností zpracovává. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet k pověřenci GDPR prostřednictvím datové schránky MŠ.


Dokumentace před zahájením školní docházky:
– Vstupní dotazník před vstupem do mateřské školy.
– Všeobecné podmínky provozu mateřské školy MiniSvět.
– Zdravotní dotazník dítěte před zahájením docházky.
– Osobnostní dotazník před nástupem do mateřské školky
– Školní řád MŠ MiniSvět
– Školní vzdělávací program


Školní řád mateřské školy MiniSvět
Školní řád Mateřské školy MiniSvět Mrač (dále jen MŠ MiniSvět) upravuje organizační strukturu, řízení společnosti a práva a povinnosti všech souvislosti s provozem mateřské školy MiniSvět. Na Školní řád navazují směrnice mzdového systému, pracovní řád a popisy jednotlivých činností a procesů MŠ MiniSvět. Školní řád je základní normou MŠ MiniSvět ve smyslu všech platných zákonů, nařízení a vyhlášek.

Kompletní školní řád je všem rodičům k dispozici na recepci mateřské školy MiniSvět.