Programy MŠ

 

Mateřská škola MiniSvět nabízí v rámci dopolední či celodenní docházky programy:

Optimal

Tento program zahrnuje vzdělávání dle školního vzdělávacího programu ve třídách s nízkým počtem dětí. Součástí je velmi bohatý doprovodný program (návštěvy divadel, hudební a vzdělávací pořady, výlety, zajímavé akce a projekty). Tento program také zahrnuje kontroly dětskou lékařkou, stomatologem a logopedické depistáže. Tento program doporučujeme u dětí, které začínají s docházkou do školky.


Plus

Jedná se o nadstavbu programu Optimal s nabídkou dalších zajímavých aktivit.

  • Výuka angličtiny pro děti (zajímavá zážitková forma výuky, 2 stupně náročnosti)
  • Sportovní aktivity (seznamování s různými druhy sportů)
  • Výtvarná a keramická dílna (uplatnění fantazie a tvořivosti dětí)