Co je MiniSvět

  • Jsme soukromá akreditovaná mateřská škola pro děti od 2 do 7 let
  • Pro děti od 2 let umožňujeme vzdělávání v přípravné třídě se sníženým počtem dětí (6-8 dětí)
  • Děti od 3 do 7 let vzděláváme ve třech věkově smíšených třídách s nízkým počtem dětí (12-15 dětí)
  • Jsme jednou z nejmodernějších mateřských škol oceněné několika tituly
  • Školku naleznete v moderní novostavbě, jejíž součástí je vlastní kuchyně, multifunkční sportovní sál, krásná výtvarná a keramická dílna, sauna a relaxace nebo velká zahrada s hřištěm z akátového dřeva nebo 3D multifunkčním hřištěm s mlhovištěm
  • Dětem nabízíme kvalitní vzdělávání dle propracovaného školního vzdělávacího programu, který je zaměřen na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy, prožitku a her
  • Nabízíme zajímavou a širokou paletu aktivit a kroužků pro děti a také rodiče a přátele MŠPublicita a logo projektu podporujeme 2 lete deti-p1
  • Součástí mateřské školky je také školní autobus pro bezpečný svoz a rozvoz dětí až k jejich domovům
  • Mateřská škola MiniSvět poskytuje také inkluzivní vzdělávaní pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Mateřská škola je součástí projektu CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0000915 schváleným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Název projektu: Podporujeme 2 leté děti, který je spolufinancován Evropskou unií a má sloužit ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.