Hudební kroužek pro děti

Kdo rádi zpíváte, tancujete, hrajete na nejrůznější nástroje, přidejte se k nám. Školka se rozezní a rozezpívá každou středu od 14.hodin.

Co nás všechno čeká?


  • Zpěv – naučíme děti správnému dýchání, posazení hlasu, artikulaci, budeme zábavnou formou rozvíjet intonaci a rytmus
  • Hra na hudební nástroje – děti si budou moci vyzkoušet širokou škálu hudebních nástrojů – Orffovy nástroje, fletničku, bubínky, kytaru, piano, ukulele
  • Hudebně pohybové činnosti – budeme hodně tancovat a hýbat se, protože ke zpívání dětský písní tanec bezesporu patří
  • Poslech  a vnímání hudby a rozeznávání zvuků – chceme u dětí rozvíjet od samého začátku lásku k hudbě

Vedoucí kurzu: Markéta Součková