VŠEUMĚLEC – umělecký kroužek pro děti

Kdo rádi zpíváte, tancujete, hrajete na nejrůznější nástroje, přidejte se k nám.
VŠEUMĚLEC – je zážitkový umělecký kroužek pro děti od 4 let. Zaměříme se na nejzajímavější oblasti umění a aktivity budou probíhat velmi hravou a tvůrčí formou.

Co nás všechno čeká – na co se můžete těšit?


Říjen – hrajeme si na zpěváky

 • Zazpíváme si lidové i umělé písně (zajímavý a veselý repertoár)
 • Podpoříme zpěvní hlas dechovými a hlasovými cvičeními zábavnou formou (peříčka, brčka, bambulky, papírové koule…)
 • Zahrajeme si hudební hry (poznávání zvuků, poznávání kamaráda podle hlasu, na ozvěnu…)
 • Vyzkoušíme si zpěv do mikrofonu

Listopad – hrajeme si na muzikanty a hudebníky

 • Doprovodíme písničky na rytmické nástroje
 • Budeme se seznamovat s hudebními nástroji jak obrazem, tak živě
 • Vyzkoušíme si hru na klavír, kytaru, flétnu
 • Vyrobíme si vlastní hudební nástroj
 • Vyzkoušíme lekci bubnování

Leden – hrajeme si na tanečníky

 • Taneční a pohybová průprava
 • Pohyb a tanec s náčiním – stuhy, šátky, pompony, deštníky
 • Nácvik taneční choreografie na lidovou x umělou píseň
 • Říkanky a jednoduché písně s pohybem
 • Hudebně-pohybové hry

Únor – hrajeme si na herce

 • Nacvičíme rétorické a komunikační dovednosti formou zábavných her
 • Seznámíme se s různými druhy loutek a maňásků a vyzkoušíme si práci s nimi
 • Vyzkoušíme pantomimu
 • Budeme trénovat mluvení do mikrofonu
 • Vytvoříme vtipné spoty a reklamy

Březen – hrajeme si na malíře

 • Formou hry budeme malovat podle velkých mistrů
 • Seznámíme se s malířským náčiním a vyzkoušíme malovat na malířských stojanech
 • Součástí budou výtvarné hry a etudy
 • Vyzkoušíme méně tradiční techniky a postupy (enkaustika, vířivá malba, stříkaná malba…)

Duben – hrajeme si na sochaře

 • Práce s keramickou hlínou, výroba sošek, zvířátek
 • Práce s engobami, glazurami
 • seznámení s různými technikami zdobení keramiky – vyrývání, tiskání, přidávání
 • Výroba sošek – figurek z alobalu a ohebných drátků

Květen – hrajeme si na architekty a módní návrháře

 • Vytvoříme mapy města a postavíme město a silnice podle plánu
 • Budeme soutěžit ve stavbě vysokých věží
 • Budeme stavět jednoduché stavby z lega podle návodu
 • Budeme navrhovat oblečení pro zvířátka
 • Každý si navrhneme a vytvoříme bláznivé brýle z papíru
 • Budeme pracovat s nejrůznějším materiálem – samolepky, dekorační materiál, papíry, kousky látky

Vedoucí kurzu: Mgr Monika Kucková