Rytmusáček – hudební kroužek pro děti

Na Rytmusáčku to pořádně rozjedeme!

Zábavnou formou budeme hrát na všechny možné hudební nástroje, zpívat a tancovat! Součástí budou také dechová a rytmická cvičení a vše bude navázáno na zdravé dýchání s podporu motoriky mluvidel (prevence logopedických obtíží).

KDY a KDE BUDE AKTIVITA PROBÍHAT?


  • Rytmusáček bude probíhat vždy každý čtvrtek od 14 hodin v multifunkčním sále nebo učebnách mateřské školy.
  • V kurzu využijeme hudební aparaturu s mikrofonem, všemožné hudební nástroje včetně klavíru, flétny, kytary atd…

Vedoucí kurzu: Lída Holejšovská