Feuersteinova metoda výuky

Nechte mě chvilku…., já si to rozmyslím!

Jedná se o metodu učení, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí děti pracovat s chybou a přináší jim do jejich práce radost a klid.


KDY A KDE BUDE AKTIVITA PROBÍHAT?


  • Feuersteinova metoda výuky bude probíhat pravidelně vždy každý čtvrtek v dopoledních hodinách v učebnách mateřské školy.
  • Hodina bude vedena speciálním pedagogem
  • Rodiče budou pravidelně informování o pokroku jejich dětí

Vedoucí kurzu: Mgr. Iveta Hronková, speciální pedagog a školní logoped

Navazující kurzy: