Ze života školky

NOVINKA – Atelier kreativního malování

Léto ve školce - příměstký tábor

Kreativní malování je měsíční kurz určený pro děti od 5 let, které mají rády barvy, výtvarné hry a experimenty.  Na kurzu se děti zábavnou formou seznámí s neobvyklými výtvarnými technikami a postupy, budou rozvíjet svou individualitu, fantazii a kreativitu. Kreslení a malování také použijeme jako nástroj k uvolnění ruky a rozpohybování zápěstí, dlaní, prstů (s dětmi tak budeme nenápadnou formou rozvíjet grafomotorické dovednosti).