Ze života školky

Feuersteinova metoda výuky

feuersteinova metoda

Feuersteinova metoda výuky. Děti se aktivně učí formou pokusu a zážitku. Všimněte si, jak na to děti chtějí samy přijít! Díky tomuto prožitku už dnes dobře znají termíny vodorovná -svislá čára a pravý úhel. Feuerteinova metoda výuky probíhá každé dopoledne pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Ivety Hronkové.