Ze života školky

Dušičkový den – 1.listopadu

lucirničky

S dětmi si společně připomeneme český svátek „Dušičky“ a vysvětlíme si, co vlastně znamená. Ze sklenic potom vytvoříme pěkné barevné lucerny a zapálíme svíčky za všechny zesnulé…