Ze života školky

Školní výlet za kozlem – 4.dubna

Kozlik sobik

Není kozel jako kozel a my se za jedním živým pojedeme podívat přímo do pivovaru, který nese také jeho název Velkopopovický kozel. Uvidíme velkého trojského kozla, nahlédneme trochu do historie prostřednictvím krátkého filmu a podíváme se, na varny, ve kterých se vaří pivo. Na závěr se půjdeme podívat přímo ke kozlíkovi a možná uvidíme i malá kůzlátka! Odjezd od školky velkým autobusem v 8,30 hodin, návrat na oběd.