Ze života školky

Logopedická péče v mateřské škole

Logopedie

Odpovídá řeč a výslovnost věku dítěte? Umí správně všechny hlásky? To zjistí naše školní logopedka Mgr.Iveta Hronková v průběhu tohoto týdne. Bude s dětmi pracovat individuálně formou jednoduchých úkolů a her. Výsledek depistáže bude konzultován s rodiči, podle rozsahu a typu poruchy pak dojde k doporučení a zajištění vhodné logopedické péče, která bude probíhat od 17.2. vždy v dopoledních hodinách přímo ve školce.