Ze života školky

Hudební kroužek pro děti startuje 10.října

Letní tematické týdny v mateřské školce MinISvět

Kdo rádi zpíváte, tancujete, hrajete na nejrůznější nástroje, přidejte se k nám. Školka se rozezní a rozezpívá každou středu od 14.hodin. Naučíme děti správnému dýchání, posazení hlasu, artikulaci, budeme zábavnou formou rozvíjet intonaci a rytmus. Děti si budou moci vyzkoušet širokou škálu hudebních nástrojů – Orffovy nástroje, fletničku, bubínky, kytaru, piano, ukulele. Budeme hodně tancovat a hýbat se!