Ze života školky

Rozbor vody v mateřské školce

rozbor vody MS MiniSvet

Rádi bychom Vás informovali, že v mateřské školce MiniSvět pravidelně provádíme rozbor pitné vody prostřednictvím laboratoře pitných vod v Benešově. Ve všech parametrech a kriteriích splňuje pitná voda ve školce všechny přísné limity. Naše děti pijí čistou vodu!
Protokol o výsledku kontroly je k dispozici u ředitelky MŠ k nahlédnutí.