Ze života školky

Bzučák – zajímavá logopedická pomůcka

blue-icon_logopedie

V rámci logopedie používáme v mateřské školce MiniSvět zajímavou pomůcku – Bzučák. Bzučák rozvíjí sluchové vnímání, pomáhá při naslouchání zvuků, nácviku rytmizace, pro rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. A to nejdůležitější – práce s bzučákem děti moc baví! Podívejte se na video z dnešní logopedie.