Ze života školky

Angličtina pro nejmenší

anglictina_pripravna_trida

Opět startuje angličtina pro děti z přípravné třídy (od 2 let). Pokračujeme od 11.ledna každou středu od 10 do 10.30 hodin v sále MŠ MiniSvět s paní učitelkou Ivetou

Proč začít s výukou angličtiny již v brzkém věku?

Pokud se děti dostanou do kontaktu s cizím jazykem, osvojí si ho stejně přirozeně jako například používání příboru u jídla. Učí se druhému jazyku stejně jako svému mateřskému. Nevadí jim, že něčemu nerozumějí. Papouškují a napodobují to, co vidí a slyší, neomrzí je říkat jednu (pro nás dospělé nesmyslnou) říkanku pořád dokola, vystačí si s málem, ale to “málo” obvykle velmi kreativně využívají a rozvíjejí. A pořád dál nasávají další slova a výrazy – pokud jim k tomu dáte příležitost.

Vybudování dobrého vztahu k cizímu jazyku v rané fázi vývoje dětí je mnohem důležitější než počet slovíček, frází a básniček, které se dítě naučí a zapamatuje. Nejdůležitější je, aby se dítě nebálo jazyka a situací, v nichž nerozumí, a také aby se nebálo používat i primitivní jazykové prostředky ke komunikaci.