Ze života školky

Zelená je tráva fotbal to je hra!

Příští týden  a následně každý čtvrtek od 15.15 hodin začíná fotbal pro děti! Pod vedením zkušeného fotbalového trenéra nabídneme dětem kvalitní pohybovou aktivitu pro zlepšení kondice, rychlosti a vytrvalosti. Naše tréninky se budou snažit v dětech vzbudit smysl pro kolektivní hru, disciplínu a fair-play. Zdravý smysl pro sport jim může pomoci i v budoucím životě.

Seminář pro rodiče – Školní zralost – 19.února

Co by mělo dítě zvládnout, než nastoupí do první třídy? Kdy je na místě zvažovat odklad školní docházky? Které oblasti rozvíjet, aby dítě úspěšně zvládlo zahájení školní docházky? Problematika školní zralosti je z hlediska výchovy a vzdělávání jedna z klíčových, a to nejen při zápisech dětí do 1. ročníku ZŠ. Vhodné načasování a odpovídající připravenost a zralost dítěte pro nástup do školy může přinášet dlouhodobá pozitiva v průběhu celé školní docházky a dopadající vliv má na celou studijní dráhu jedince. Přijďte si s Mgr. Monikou Kuckovou a Mgr. Ivetou Hronkovou popovídat o tématech, která se školní zralosti bezprostředně týkají. Více info a přihlášky na recepci MŠ.

Nejnovější fotografie

Nejnovější videa

a

Videos